Box 2

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de