Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun