Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun